Proč syrová strava?

  PROČ SYROVÁ STRAVA? - David Wolf

 Zdá se, že každá kultura má svůj vlastní příběh o tom, jak na Zemi vznikl lidský život. Podle  většiny z nich se zde  lidé prostě objevili a nějaký čas žili v ráji. Po dlouhé věky bylo všechno  krásné a dokonalé, dokud se nakonec      něco nestalo. Podle některých byla tím „něčím“ potopa,  nebo „uvědomění dobra a zla“, anebo „zlom v čase“, atd.  Co to ve skutečnosti bylo? A jak je možné, že lidé vedou zde na Zemi život zcela odlišný od ostatních tvorů kolem nás?

 Vitariáni jako já věří (ve skutečnosti vědí), že jsme odpověď nalezli. K velké změně v životě lidí na  této planetě došlo, když jsme objevili oheň a začali experimentovat s tepelnou úpravou pokrmů. Jen považte: Žádný jiný tvor na planetě si potravu nevaří ani ji žádným jiným způsobem neupravuje. Jen zkusme provést experiment: krmme tlupu goril několik generací kávou a koblihami a uvidíme, co se stane! Protože vařené jídlo je neodmyslitelnou součástí civilizace, a každý z nás je od dětství veden k tomu, abychom o tom nikdy ani na chvíli nezapochybovali.

Co tvoří podstatu lidské výživy? Jsou to pilulky a potravinové doplňky, které na nás chrlí rozevřené čelisti továren? Je to maso zvířat, která jsou ve stísněných podmínkách chována v továrních farmách? Je to mléko krav, které mělo být určené pro telata? Je to vařené a zpracované jídlo?
Podstata lidské výživy je zřejmá: SYROVÁ ROSTLINNÁ STRAVA, kterou nám v hojné míře předkládá sama příroda. Všechny řeči o téhle dietě nebo tamté, či o tomto nebo tamtom „přírodním“ jsou holé nesmysly. Existuje jen jedna normální, přirozená strava: dieta založená na syrových potravinách.

Když začnete konzumovat syrovou stranu, přetváří vás to do vaší původní formy. Konzumace syrových pokrmů vás přetransformuje zpátky v intuitivně přírodního tvora: navrátí vám vaše ztracené zvířecí schopnosti. Požívání syrové stravy vás radikálně „zpřírodní“ a dostanete se díky tomu zpátky do styku a materiálním a spirituálním chodem přírody kolem vás. Opětovně zapustíte kořeny v přírodním světě a budete obdařeni větší vnímavostí i vůči duchovnímu světu, který je rovněž součástí světa přírody.

Jste umělecké dílo v procesu tvorby. Každé jídlo je oblak či strom nebo květina; součást obrazu, jímž se stáváte. Každé sousto jídla, které přijmete do svého těla, by mělo přidávat k vaší dokonalosti, k vaší kráse. Jste to, co jíte, a tento kosmický zákon je odedávna znám v každé kultuře a v každé civilizaci během lidské historie. Proto svému tělu dopřejte potravu v co nejvyšší možné kvalitě. Jezte jídlo organické a vypěstované doma.

Sám jsem učinil náplní své celoživotní práce studium, jak pomáhat těm, kdo se rozhodli stát se navzdory všeobecnému mínění a tlaku okolí vitariány. Nejlepším způsobem jak v jakékoli oblasti uspět je vzdělávat sami sebe. Doufám, že si vyhradíte chvíli k tomu, abyste načerpali informace z mých knih: „Úspěšný systém diety Sunfood“ a „První zákon přírody: syrová strava“, a těšili se z nich.

MĚLI BYCHOM KONZUMOVAT MRTVOU STRAVU? - Dr. T. C. Fry

Nač se vlastně zabývat touhle otázkou­­­­?
Z jednoho prostého důvodu, a sice proto, že lidé především v Americe a na celém světě trpí ve stále větší míře nejrůznějšími civilizačními onemocněními. Podle nedávného průzkumu vyšlo najevo, že kvalita živin, kterými zásobujeme naše tělo, určuje kvalitu našich životů. Všichni jsme si vědomi skutečnosti, že jakýkoli stroj funguje dobře anebo špatně, a sice v závislosti na kvalitě použitého paliva. Jen málo z nás si uvědomuje, že kvalita potravy má přímý vliv na naše fyzické i duševní zdraví.

Lidé se mne často telefonicky i ve svých dopisech dotazují: Je to v pořádku, když budu jíst kukuřici? Brambory? Oves? Chléb? Upravené cereálie? Fazole? Tofu? A mnoho dalších potravin, které je třeba před konzumací tepelně upravovat.
Když jim upřímně odpovím, že to podle mne v pořádku není, hned se zákonitě zeptají: „Proč?”
Ve skutečnosti je upřímně zajímá, proč to vlastně není v pořádku, když konzumují tato jídla. A já jim musím vysvětlovat, kolik zla a prokletí již vzešlo od toho, že člověk požívá tepelně upravenou stravu. Obvykle jim povím toto: ”Pokud nenalézáte potěšení z jídla takového, jaké je, to znamená v čerstvém stavu, neměli byste je konzumovat vůbec.“ Nicméně se vám v tomto článku pokusím udat některé z množství rozumných důvodů, proč by mrtvá strava neměla nikdy vstoupit do vašich úst.
První věcí, kterou tazatelům, ať už se na mne obrátí telefonicky či písemně, vysvětlím, jsou výhody konzumace živé potravy. Tak například bych mohl říci:

Konzumenti živé stravy se cítí lépe a často se nalézají ve stavu euforie.

Mají více energie a životní síly.

Samozřejmě následuje nevyhnutné „Proč?” čímž vlastně chtějí říci: „dokažte mi to”.

A já pak posiluji jejich zvědavost dalšími konstatováními typu:
Ti, kteří žijí pouze ze syrové stravy, potřebují kratší dobu k tomu, aby se cítili lépe odpočatí a vyspalí.
Ti, jejichž strava je z velké většiny syrová, jsou ostražitější a myslí jim to jasněji, bystřeji a logičtěji.
U těch, kdo se rozhodnou pro konzumaci živé potravy, zvlášť pokud svůj způsob stravování spojí s fyzickým pohybem, dochází k drastickému úbytku váhy, což je skvělá zpráva pro ty, kdo se potřebují zbavit nadbytečných kilogramů.
Konzumace syrové stravy nastartuje v těle očistný proces, který bývá někdy velmi bouřlivý. Během tělesné detoxikace může dojít k výskytu některých velmi nepříjemných symptomů.
Ti, kdo spoléhají na živé pokrmy, se stávají ve svých pohybech a činech, jakož i myšlení, aktivnějšími a preciznějšími, čímž dosahují mnohem lepších výkonů a jsou schopnější než kdykoli předtím.
Konzumenti syrových pokrmů jsou méně náchylní vůči stresu a nervovému vypětí než ti, kdo spoléhají na běžnou stravu. Pokud svůj způsob stravování zkombinují s fyzickým pohybem v délce 15 až 30 minut denně, podléhají stresu ještě méně.
Nejlepší ze všeho je pak skutečnost, že vitariáni nebývají skoro vůbec nemocní.
Tazatelé samozřejmě často bývají velmi skeptičtí – koneckonců potřebují nějaké ospravedlnění pro svoji lásku k pizze, chlebu, bramborám a tak dále.

Dokonce se mi někdy odvažují říci, že je to všechno směšné, a že jsou to jen řeči, něco na způsob „jedna bába povídala“.
A já jim na to řeknu jen: „Tak proč si to nevyzkoušíte sami na sobě a nepřesvědčíte se, jak báječných výsledků dosáhnete? Pochybuji o tom, že pak budete zesměšňovat své vlastní prožitky, tak jako teď docela směšně vyjadřujete svůj skepticismus.“ Pokračuji tím, že přihazuji další argumenty, kterými je přesvědčuji o správnosti mé věci:
V přírodě jedí všechna zvířata pouze syrovou stravu, tak jak jim ji nabízí jejich okolí. To pouze lidé si svou potravu vaří a pouze lidé trpí široce rozšířenými chorobami a nejrůznějšími neduhy.
Pouze lidé zcela běžně podléhají předčasné smrti. Přirozená smrt je u lidí tak zřídkavým jevem, že dokonce nebývá uváděna jako příčina smrti v našich přehledech a statistikách.
Pak mi také velmi často kladou otázku: „Co je vlastně na tepelně zpracované stravě tak hrozného? Vždyť to dělá každý.“
A já jim na to odpovídám: „Stejně jako má každý zubní kazy, špatný zrak, který vyžaduje brýle, trpí na nachlazení a další onemocnění, že ano?“ A pokračuji dalšími konstatováními a citacemi, o kterých nemůže nikdo tvrdit, že by nebyla pravdivá:
Vaření je ničivým procesem od okamžiku, kdy na potravinu začne působit teplo. Dlouho předtím, než vypneme plotnu, dochází ke zničení veškeré hodnoty pokrmu. Když strčíte ruku byť jen na okamžik do vařící vody nebo ji položíte na horkou plotnu, mělo by vás to přesvědčit, jak destruktivní jsou teploty, které působí na pokrm půl hodiny nebo ještě déle! To, co bylo předtím živé, se stává po vystavení teplu velmi rychle mrtvým kusem hmoty!
Bílkoviny se začínají při vystavení teplu srážet, jak je zřetelně vidět u vajec a sýrů, již ve chvíli, kdy jejich teplota dosáhne pouhých 34 stupňů. Při teplotách běžně uplatňovaných při vaření jsou již kompletně zbaveny veškerých živin. A ještě hůř…
Vařené bílkoviny jsou v trávicím traktu pohotově napadány bakteriemi a podporují vznik některých velmi silných jedů jako ptomainy, leukomainy, mercaptany, indoly, skatoly, čpavek, sirovodík, putrescin, kadaverin a mnoho dalších. Tyto jsou absorbovány do krevního řečiště a vedou k myriádám chorobných stavů.
Vaření činí jídlo jedovatým! Toxicitu vařených pokrmů dokazuje skutečnost, že po jejich požití dochází ke zdvojnásobení ba dokonce ztrojnásobení počtu bílých krvinek. Bílé krvinky jsou v organismu takzvanou první obrannou linií a souhrnně je označujeme populárním názvem „imunitní systém“.
Jak bylo prokázáno ve stovkách výzkumů, jejichž závěry byly citovány v prestižní knize Rady pro národní průzkum Národní akademie věd „Strava, výživa a rakovina“, při veškerém vaření rychle dochází v pokrmech ke vzniku mutagenů a karcinogenů. Jestliže jíte vařené sacharidy, bílkoviny a tuky, konzumujete množství mutagenních (karcinogenních) produktů vzniklých během varného procesu.
Během vaření se rovněž velmi rychle ničí vitamíny.
Minerály rychle ztrácejí svůj organický kontext a navracejí se do svého původního stavu, tak jak se vyskytují v půdě, mořské vodě, kamenech, kovech a tak dále. V takovém stavu jsou nepoužitelné a organismus se je často snaží vypudit tam, kde se mohou v oběhovém systému kombinovat s nasycenými tuky a cholesterolem, čímž dochází ke vzniku jako kámen pevných sraženin. Usazeniny má v tepnách přes 90 % Američanů! Ba co hůř, anorganické minerály jsou vysoce toxické! Tak například víme, že jód je základní živina. Ovšem v anorganickém stavu je jedovatý. Jako další příklad si uveďme železo. Je jedním ze základních prvků, ovšem v anorganickém stavu způsobuje hepatitidu a hemachromatózu.
Obzvlášť škodlivé jsou zahřáté tuky, poněvadž byly pozměněny natolik, že vytvářejí akroleiny, volné radikály, jiné mutageny a karcinogeny, jak bylo potvrzeno ve výše uvedené publikaci „Strava, výživa a rakovina“
Nejenže to déle trvá strávit vařené potraviny, ale často vychází najevo, že jsou zcela nestravitelné, jako například zahřáté bílkoviny. Vařené potraviny začínají v trávícím traktu rychle kvasit a zahnívat, zatímco živá strava je téměř kompletně strávena, než se stačí okysličit natolik, aby se stala potravou pro kvasinky, bakteriální fermenty a hnilobné bakterie.
Což názorně dokazuje i skutečnost, že průměrný konzument konvenční stravy má ve střevech kolem jednoho kilogramu střevních bakterií, zatímco konzument živé stravy pouhých desítek gramů. Kolem 20 % výkalů tvoří u konzumentů vařené stravy mrtvé bakterie, zatímco vitariáni vylučují pouhý zlomek tohoto množství mrtvých bakterií.
Když uvaříte brambor a položíte jej na kuchyňskou linku vedle syrového, syrový brambor vydrží celé týdny, ba dokonce začne klíčit, zatímco vařený brambor vám za dva dny shnije. Zkuste si potom představit, co se děje s vařenými potravinami v trávicím traktu, kde kvašení a zahnívání, které trvá na vzduchu den či dva, proběhne během hodiny či dvou. A opět, špatné trávení je známkou probíhajícího kvašení a hnití.
Když se jistá slavná dietoložka veřejně dotazovala Harveyho Diamonda a v afektu jej nazvala ignorantem a lhářem, nenechal se vyvést z konceptu a zpochybnil veškerá její konstatování jedinou otázkou: „Madam, zvracela jste někdy?“
Tady vidíte, že vařená strava činí lidi otupělými a nemocnými a vede k předčasným úmrtím.
Nemusíte mi to samozřejmě věřit! Sežeňte si pokusná morčata, bílé myši nebo laboratorní krysy. To, co se u lidí projeví za týden, je u nich patrné během pouhých dnů. Krmte vybranou skupinu jejich obvyklou stravou, ovšem v syrovém stavu. Druhou kontrolní skupinu krmte stejnou stravou, ale vařenou!

Anebo ještě lépe, přejděte sami na dietu sestávající ze syrové stravy nebo živých potravin a přesvědčte se o báječných výsledcích sami na sobě. Samozřejmě přitom můžete zažívat nejrůznější fyzické potíže, což ovšem pouze znamená, že byl nastartován očistný proces.
Myslím, že tento článek poměrně dobře shrnuje nejrozumnější důvody, proč byste měli upustit od tepelně zpracovaných pokrmů – proč byste měli si cenit svého zdraví a štěstí, a konzumovat pouze syrovou stravu.