Tří základní příčiny nemocí

První příčina:    VROZENÁ (GENETICKÁ) OSLABENÍ

Vrozená oslabení jsou buněčné kódy (buněčné paměti), které určují stav tkáně i to, jak tato tkáň reaguje na život...

více zde

Druhá příčina:    TOXICITA

Toxicita (čili výskyt jedů v organismu) je široký pojem, který zahrnuje mnoho věcí, od hromadění hlenů z mléčných výrobků, dráždivých látek a složitých cukrů po chemikalie, toxické kovy a minerální usazeniny...

více zde

Třetí nejvážnější a nejčastějšípříčina:    ACIDÓZA - PŘEKYSELENÍ

Tělo traví, vstřebává, zužitkuje, reprodukuje a vyluuje v přítomnosti tekutin. K těmto tekutinám patří trávicí šťávy, krev, extracelulární a intracelulární tekutiny, lynfatické tekutiny a moč...

více zde