Acidóza - překyselení

Třetí významná a nečastější příčina nemocí – Acidóza

Tělo tráví, vstřebává, zužitkuje, reprodukuje a vylučuje v přítomnosti tekutin. K těmto tekutinám patří trávicí šťávy, krev, extracelulární a intracelulární tekutiny, lymfatické tekutiny a moč. Aby jste však plně porozuměli účinkům, které jídlo a toxiny vyvolávají v těle, musíte nejprve porozumět protikladům.

Svět existuje díky dynamické souhře protikladů, bez nichž by nebylo rozmanitosti. Ovšem čím blíže se dostanete k Bohu, jenž je Jednota, tím více protikladů mizí. Souhra protikladů vytváří pohyb, aktivitu, tvary, velikosti, barvy, teploty. Jakkoliv je z pohledu chemie komplikovaná, spočívá na dvou pilířích či protikladech: horkém a studeném. Horké se nazývá kyselé a studené zásadité. Kyseliny iniciují změnu a zásady rovnováhu. Toto je základ veškeré hmoty.

Prvky, které tvoří hmotu,jsou buď kyselé nebo zásadité. Ke kyselým patří dusík, fosfor a síra. Kyslík, vápník, hořčík, sodík a draslík jsou naopak zásadité. Mnohé ze zásaditých prvků se nazývají elektrolyty, neboť mají schopnost přenášet a předávat eklektické náboje. U zásaditých prvků převažuje kyslík a uhlík, zatímco kyselých dusík a vodík.

Aby jste si udrželi zdraví a vitalitu, měli by všechny vaše tělesné tekutiny být zásadité, s výjimkou žaludečních šťáv, kyseliny chlorovodíkové a pepsinu, které svou kyselou reakcí zahajují rozklad bílkovin. Kyselost, či zásaditost vašeho těla stanovuje v hodnotách pH, tj. "potenciál vodíku" (hydrogenium). Stupnice pH má rozsah 0 až 14, přičemž 0 označuje největší kyselost, 7 je neutrální hodnota a 14 největší zásaditost. Jelikož každé číslo na této stupnici představuje logaritmus, existuje mezi jednotlivými čísly desetinásobný rozdíl. To může být velice důležité, víte-li, že hodnota krve pH by měla být 7,4 (přesněji 7,36-7,46) nebo-li mírně zásaditá. Sníží-li atomy vodíku v krvi pH (přidáním atomů vodíku) na 6,95, může nastat kóma a smrt. Nicméně jsou-li hodnoty pH příliš alkalické (méně atomů vodíku), což je zřídkakdy, mohou se dostavit křeče. Je důležité vědět, že křeče jsou většinou způsobeny problémy se špatným využitím minerálů (latentní tetanie aj.) a ne vysokou alkalickou hodnotou pH.

Všechny potraviny, které jíme, jsou buď kyselinotvorné nebo zásadotvorné. Poznali bychom z popela, vzniklého spálením zbytků po jejich strávení, a podle anorganických minerálů převládajících v potravě, které ovlivňují pH našich tělních tekutin. Z kyselých potravin zbude mnohem více sloučenin fosforu, železa, a síry a ty potom vytěsní alkalické minerály jako vápník, hořčík, sodík a draslík. Kyseliny kristalizují a tyto krystaly se ukládají v celém těle, přičemž vyvolávají záněty a dráždí tkáně. Nárůst kyseliny močové způsobuje dnu a další zánětlivá onemocnění.

Při trávení jídla vzniká mnoho dalších kyselin, např. sírová, fosforečná, máselná, mléčná, octová a pyracemická. Pokud se tyto kyseliny nepromění v soli, mohou poškodit tkáně. Čím je vaše tělo kyselejší, tím větší poškození vám hrozí.

Dnes lidé konzumují převážně kyselinotvorné potraviny, např. maso, obiloviny, pasterizované mléčné výrobky, vejce,  tepelně zpracované rajčata, bílou mouku a jejich výrobky, rafinovaný cukr!!! a vše co jej obsahuje, kafe, alkohol, léky aj. Jelikož je acidóza horká, způsobují tyto kyseliny a jejich sloučeniny ve tkáních záněty, které oslabuji buňky a znemožňují jim transportovat živiny skrze celulární membránu, což nakonec vede k buněčné smrti.

Již bylo řečeno, že jedinou kyselou tělní dutinou je žaludek, kde začíná štěpení bílkovin. Jakmile se však obsah žaludku přesune do tenkého střeva, začne se vylučovat žluč a hydrogen-uhličitan sodný, aby tráveninu alkalizovaly.

Nahromadění kyselin a cizích toxických bílkovin ve tkáních vyvolává imunitní reakci zvanou zánět. Ten potom bývá diagnostikován jako "itida", např. gastritida, kolitida, cystitida, nefritida, burzitida či artritida. To nejsou nemocí, ale zánětlivé reakce na acidózu. Proto je jejich léčba kyselinotvornými chemickými léky či steroidy nesmyslné a nakonec způsobí další degeneraci tkání. Mnohem rozumnější je alkalizovat a detoxikovat naše tělo, čili odstranit kyseliny a cizí bílkoviny  - pravé příčiny "iridy". Vědci na různých univerzitách prokázali, že genetický kód buněk (DNA a chromozomy) je měněn acidózou, která oslabuje buňky, čímž způsobuje mnoho změn v jejich DNA a ve struktuře chromozomů.

Dnešní spotřební člověk je zaměřený na potraviny, které mají výraznou a výbornou chuť. Na potraviny (polotovary), s kterými nemají mnoho práce před konzumací. Dnešní uspěchaný a hektický způsob života, který přináší potraviny modifikované, konzervované a také geneticky upravované se však na zdraví člověka značně podepisuje. Bez ohledu na výzkum a pokrok v medicíně se rodí čím dál tím více geneticky oslabená populace, zaviněno toxicitou a acidózou organismu rodičů a již prarodičů. Je nutný návrat k přírodě!

Dříve lidé konzumovali více čerstvé a syrové stravy. Maso jedli zřídka. Nenavrátí-li se lidé zpět k původní přírodní stravě, převážně syrové, bez tepelné úpravy a konzervace, uzdravení degenerující se společnosti, je nemožné! Na stravě záleží, jsme tím, co jíme.

Čerpáno z knihy Zázračná detoxikace od Roberta S. Morse.