Vrozená oslabení

První příčina - Vrozená (genetická) oslabení

Vrozená oslabení jsou buněčné kódy (buněčné paměti), které určují stav tkáně i to, jak tato tkáň reaguje na život. Vaše fyzické tělo je genetickým otiskem vašeho rodokmenu a síla či slabost vašich buněk pochází z vaší genetické historie. To platí pro celé vaše tělo. Buňky byly původně stvořeny Bohem, ale vzpomínka na to, jak skvěle buňka funguje, je tím, co utváří naši genetiku. S přibývajícími léty naše vrozená oslabení buď zvětšujeme, nebo zmenšujeme, v závislosti na životním stylu. To je nesmírně důležité si uvědomit, neboť v dnešní době má každá nová generace větší zdravotní problémy než ta předchozí, místo aby tomu bylo naopak. Dnes totiž lidé, více než kdy jindy, přijímají obrovské množství toxinů. Mezi mladistvými se šíří rakovina (druh degenerace a chronické toxicity, mezi nemluvňaty chronické a degenerativní choroby a vrozené á znetvoření jako nikdy předtím. Jsou-li orgány a žlázy nedostatečně funkční, ať už následkem genetiky, zánětu nebo toxicity, může to vyvolat nevyváženosti a porozumět podstatě genetiky je snadné. Naše fyzická těla pocházejí od otce a matky, což znamená, že máme mnoho jejich znaků, fyzicky, mentálně a emocionálně. Máme rovněž něco málo znaků našich dědů a babiček, které – zakódovány v jejich genech – na nás přešly přes rodiče. Genetikové říkají, že v našich tělech a duších uchováváme dědictví čtyř předchozích generací. Nicméně ve své praxi jsem viděl genetické struktury, které zcela evidentně prošly mnohem více než čtyřmi generacemi. Každá buňka ve vašem těle je genetická buňka – každá je kopií rodičovské buňky.

Buňky sílí nebo slábnou podle toho, co jim dala do vínku genetika, a v závislosti na vašem životním stylu – na tom, co jíte, pijete a dýcháte, co vstřebáváte kůží, a na tom, jak myslíte a cítíte a jaké zlozvyky si od svých rodičů převezmeme.

Buňky žijí a fungují na základě toho, že si pamatují své zkušenosti, stejně jako my. Jisté zkušenosti nás oslabují, zraňují – a totéž se děje buňkám. Tělesné kyseliny a toxiny mohou buňky oslabit a poškodit. Genetická paměť zlepšuje nebo zhoršuje zdravotní stav buněk. Společný účinek toho všeho rozhoduje o síle nebo slabosti buněk, orgánů a žláz a rovněž o tom, zda vykonávají funkce, které jim byly původně určeny, či nikoli. Pokud jste například zdědili oslabenou štítnou žlázu, slabé nadledviny nebo játra, funkčnost těchto tkání nebude zcela určitě stoprocentní a také jejich schopnost produkovat hormony, trávicí enzymy, steroidy či cokoli dalšího může být značně snížena. To potom ovlivňuje celé vaše tělo i to, jak funguje. Výsledkem jsou zdravotní problémy toho či onoho druhu. Jiný pohled na tento problém naleznete na dalších stránkách tohoto modulu.

Nezbývá nám než zašít opravovat naše slabá místa a regenerovat naše buňky, aby budoucí generace mohly vůbec žít. Mějme na paměti, že příroda nikdy nerozmnožuje slabé. Slabí jsou vždy zničeni – takto příroda udržuje všechny druhy zdravé a totéž lze říci o každé buňce našeho těla.

Podívejme se nyní na toxicitu a překyselení (acidózu), další dvě základní příčiny všech nemocí a selhání tělesných tkání. Obojí vytváří ve vašem těle obstrukce.

Čerpáno z knihy Zázračná detoxikace od Roberta S. Morse.